این صفحه برای معرفی درس فلسفه تکنولوژی در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران راه‌اندازی شده است.

معرفی درس

نمونه متن‌ها

دانشگاه‌های جهان

منابع مفید

9D02A6C3-CC97-4DB2-BDCC-0C1EB2281969-1.jpg

Powered by Notion